Όροι Συμμετοχής

 
 

ΑΝΗΛΙΚΟΙ – ΠΑΙΔΙΑ – ΒΡΕΦΗ

H Ammon Express δεν παρέχει υπηρεσίες σε ανηλίκους (<18) χωρίς συνοδεία ενήλικα. Παιδιά 3 έως 12 ετών ταξιδεύουν με έκπτωση -50% στη τιμή του εισιτηρίου. Βρέφη ηλικίας έως 2 ετών ταξιδεύουν χωρίς αντίτιμο και εντός του λεωφορείου στην αγκαλιά ενήλικα. Στα λεωφορεία της Ammon Express δεν παρέχονται παιδικά καθίσματα ασφαλείας.

ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ

Η μεταφορά μικρόσωμων ζώων έως 7 κιλά επιτρέπεται να μεταφέρονται με την Ammon Express σε ειδικό καλάθι διαστάσεων έως 50χ40χ70 εκ. και αποκλειστικά στο χώρο επιβατών. Η ευθύνη επίβλεψής τους καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής (φαγητό, νερό, σκίαση, ησυχία) βαραίνει τους ιδιοκτήτες τους.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Σε κάθε εκδρομή υπάρχει συνοδός, ο οποίος μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της εκδρομής και την τήρηση του προγράμματος. Η είσοδος στα λεωφορεία της Ammon Express γίνεται με την επίδειξη του ηλεκτρονικού εισιτηρίου τυπωμένου ή σε οθόνη κινητού ή με την προφορική αναφορά του αριθμού κράτησης. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητεί από τον εκδρομέα την επίδειξη και ετέρου εγγράφου, αποδεικτικού της ταυτότητος ή της ηλικίας του, όταν τούτο, κατά την ανέλεγκτη κρίση της, απαιτείται για λόγους ασφαλείας και προστασίας τόσο των λοιπών επιβατών όσο και του ιδίου του ενδιαφερομένου.
Εντός του λεωφορείου απαγορεύεται το κάπνισμα, το ποτό και το φαγητό.
Ο πελάτης αναμένεται να έχει κόσμια συμπεριφορά που θα σέβεται τους συνεπιβάτες του, τον οδηγό και το συνοδό της εκδρομής. Σε επιβάτες που συνοδεύουν παιδιά, η ευθύνη για την κόσμια συμπεριφορά των τελευταίων βαρύνει τους ίδιους. Αναίτιες εριστικές συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνουν δεκτές.
Σε πελάτες σε κατάσταση μέθης μπορεί να μην τους επιτραπεί η είσοδος στο λεωφορείο.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΑΛΛΑΓΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣΗΣ: Αλλαγή κράτησης θέσης σε επόμενη ημερομηνία, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύου έως 48 ώρες πριν την ώρα αναχώρησης του λεωφορείου, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση πλην της διαφοράς στην τιμή που ενδέχεται να έχει η νέα κράτηση. Σε περίπτωση επιλογής φτηνότερης κράτησης, ο πελάτης δεν δικαιούται την επιστροφή του υπολειπόμενου ποσού.
ΑΚΥΡΩΣΗ: Σε περίπτωση ακύρωσης του εισιτηρίου, επιστροφή χρημάτων δεν είναι δυνατή.
ΑΠΩΛΕΙΑ-ΚΛΟΠΗ: Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του εισιτηρίου, ο πελάτης θα πρέπει να τηλεφωνήσει στα γραφεία της Ammon Express, ώστε να δώσει τα στοιχεία του και να εκδοθεί νέο εισιτήριο με μηδενικό αντίτιμο.
Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του εισιτηρίου λίγο πριν την αναχώρηση του λεωφορείου, ο πελάτης θα πρέπει να δώσει στο συνοδό της εκδρομής πριν την επιβίβασή του στο λεωφορείο τα στοιχεία του, ώστε εκείνος να επιβεβαιώσει την κράτηση και να του επιτρέψει να ταξιδέψει.

ΑΝΑΒΟΛΗ-ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Οποιαδήποτε αναβολή ή ακύρωση της εκδρομής από υπαιτιότητα της Ammon Express ανακοινώνεται στους πελάτες στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο μέσω email.
ΑΝΑΒΟΛΗ: Σε περίπτωση αναβολής και μετάθεσης της εκδρομής σε άλλη ημερομηνία, ο πελάτης δικαιούται την επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου ή την εκ νέου κράτηση σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία επιθυμεί, αναλόγως διαθεσιμότητας θέσεων.
ΑΚΥΡΩΣΗ: Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής, η Ammon Express υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη το αντίτιμο του εισιτηρίου.
ΤΗΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: Οι ώρες αναχώρησης του λεωφορείου της Ammon Express που αναφέρονται στο πρόγραμμα μπορούν λόγω συνθηκών να αλλάξουν έως και μία ώρα πριν ή μετά τις καθορισμένες. Η αλλαγή αυτή θα κοινοποιείται στους πελάτες μέσω email αμέσως μόλις ληφθεί η απόφαση αλλαγής ώρας αναχώρησης. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης δεν δικαιούται αποζημίωσης.
Οι υπόλοιποι χρόνοι που αναγράφονται στο πρόγραμμα εκδρομής δεν είναι δεσμευτικοί. Σε περίπτωση καθυστερήσεων που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες (μποτιλιάρισμα, έργα οδοποιίας, υποχρεωτική οδική παράκαμψη, κακές καιρικές συνθήκες κ.ο.κ.), η Ammon Express δεν ευθύνεται για τη μη πιστή τήρηση του χρονοδιαγράμματος της εκδρομής.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση που ο πελάτης δικαιούται επιστροφή χρημάτων, αυτή γίνεται σε λογαριασμό του πελάτη σε τράπεζα εντός 48 ωρών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Η ορθή λειτουργία των λεωφορείων αποτελεί ευθύνη του εκάστοτε συνεργαζόμενου πρακτορείου, τα μέσα του οποίου η AMMON EXPRESS χρησιμοποιεί.
Παρέχεται βασική ασφαλιστική κάλυψη.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τηρώντας απαρέγκλιτα τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν υποβάλλουμε σε οποιαδήποτε μη αναγκαία επεξεργασία τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και συνεργατών μας, που περιέρχονται στην κατοχή μας, αλλά τηρούμε αυστηρώς το απόρρητο αυτών στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας.
ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Ο χρήστης αναγνωρίζει, συμφωνεί, συναινεί και αποδέχεται ρητά ότι η εταιρεία μας έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, επεξεργάζεται και διαβιβάζει τα προσωπικά του δεδομένα για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή οι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και ενημέρωσης, ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων τους βάσει του άρθρου 13 του Ν. 2472/97 για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΕΟΤ (ΜΗ.Τ.Ε.) AMMON EXPRESS

0933E60000149701